Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

periods of rise, stall and fall

Yükseliş, duraklama ve gerileme dönemleri.

Cümlede kullanım:

The Napoleonic era can be interpreted in the periods of rise, stall, and fall.

(Napolyon çağı, yükseliş, duraklama ve gerileme dönemleri olarak yorumlanabilir.)
Translate »