Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

performance appraisal

Performans değerlendirme

Cümlede kullanım:

Performance appraisal is defined as an employee’s  current and/or past performance relative to the predetermined performance standards.

(Performans değerlendirme, bir çalışanın önceden belirlenmiş performans standartlarına göre mevcut ve / veya geçmiş performansı olarak tanımlanır.)
Translate »