Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

perception of power

Güç algısı

Cümlede kullanım:

The actors in the international system are influenced by each other and the perception of power is constantly changing.

(Uluslararası sistemdeki aktörler birbirlerinden etkileniyor ve güç algısı sürekli değişiyor.)
Translate »