Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

perceived as political tool

Politik(siyasi) araç olarak algılanmak

Cümlede kullanım:

The international and regional cooperations are perceived as useful legal and political tools by States.

(Uluslararası ve bölgesel işbirlikleri Devletler tarafından yararlı yasal ve siyasi araçlar olarak algılanmaktadır.)
Translate »