Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

penetration of armed groups

Silahlı grupların nüfuzu

Cümlede kullanım:

One of the activities of peace enforcement is isolating the conflict zones and preventing penetration of armed groups into these areas

(Barışa zorlama faaliyetlerinden biri çatışma bölgelerini izole etmek ve silahlı grupların bu alanlara nüfuz etmesini önlemektir.)
Translate »