Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

peacekeeping mission

Barış misyonu(görevi), barışı koruma misyonu

Cümlede kullanım:

From 1948 onwards the UN has established 71 peacekeeping missions in various geographies to address many different problems. 

(1948’den itibaren BM, birçok coğrafyada birçok farklı sorunu ele almak için 71 barışı koruma misyonu kurdu.)
Translate »