Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

peaceful settlement

Barışçıl çözüm

Cümlede kullanım:

A provision stressing the desirability of using regional arrangements and agencies for the peaceful settlement was inserted into UN Charter at the San Francisco Conference.

(San Francisco Konferansı’nda BM Şartı’na barışçıl çözüm için bölgesel düzenlemelerin ve ajansların kullanılmasının istenebilirliğini vurgulayan bir hüküm eklendi.)
Translate »