Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

peace enforcement mission

barış uygulama misyonu(görevi)

Cümlede kullanım:

The UN’s peace enforcement mission in Congo started on July 14, 1960 with the Security Council Resolution 143 and continued until June 1964.

(BM’nin Kongo’daki barış uygulama misyonu Güvenlik Konseyi Kararı 143 ile 14 Temmuz 1960’da başladı ve Haziran 1964’e kadar devam etti.)
Translate »