Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

PCE deflator

Açılımı “Personal Consumption Expenditure(PCE) Deflator” olan kişesel tüketime dayalı enflasyon hesaplama yöntemi.

Cümlede kullanım:

PCE deflator consists of the actual and imputed expenditures of households and includes data pertaining to durable and non-durable goods and services. It is essentially a measure of goods and services targeted towards individuals and consumed by individuals.

(PCE deflatörü, hanehalkının gerçek ve emsal harcamalarından oluşur ve dayanıklı ve dayanıksız mal ve hizmetlere ilişkin verileri içerir. Aslında, bireyleri hedef alan ve bireyler tarafından tüketilen mal ve hizmetlerin bir ölçüsüdür.)
Translate »