Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

pax britannica

Paks Britanika

Pax Britannica, 1815’te Napolyon Savaşlarının sona ermesi ile 1914’te Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması arasındaki dönemi ifade eder.

Cümlede kullanım:

Pax Britannica, led by Great Britain, was a period of relatively no military conflict between great states.

(Büyük Britanya’nın önderliğindeki Pax Britannica dönemi, büyük devletler arasında nispeten askeri çatışmaların olmadığı bir dönemdi.)
Translate »