Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

pave the way

Yol açmak

Cümlede kullanım:

The new measures pave the way for the officers who studied at the Military College.

(Yeni tedbirler Askeri Kolej’de okuyan memurların yolunu açtı.)
Translate »