Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

passive personality principle

pasif kişilik ilkesi.

Sınırlı durumlarda, bir devletin yabancı bir vatandaşın yurt dışında işlediği bir suç ile kendi vatandaşına verdiği zarar nedeniyle, suçlu yabancı vatandaşı yargılama yetkisini ifade eden uluslararası bir hukuk terimidir.

Cümlede Kullanım:

Big states apply the “passive personality principle” of international law more, against small states.

Uluslararası hukukun “passive personality principle” ilkesini büyük devletler küçük devletlere karşı daha çok uygular.
Translate »