Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

participatory status

Katılımcı statüsü

Cümlede kullanım:

Participatory status is a status for international NGOs that are represented at European level.

(Katılımcı statüsü, Avrupa düzeyinde temsil edilen uluslararası STK’ların statüsüdür.)
Translate »