Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

parlance

Jargon, söylem

Cümlede kullanım:

While nationalism in Kemalist parlance stands against imperialism, it also support westernization.

(Kemalist jargonda milliyetçilik, emperyalizme karşı dururken, batılılaşmayı da destekler.)
Translate »