Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

ozone depletion

Ozon tabakasının incelmesi

Cümlede kullanım:

Threats such as global warming and ozone depletion are mostly perceived as longer term emergencies rather than imminent attacks and disasters.

(Küresel ısınma ve ozon tabakasının incelmesi gibi tehditler çoğunlukla yakın saldırı ve felaketlerden ziyade uzun vadeli acil durumlar olarak algılanmaktadır.)
Translate »