Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

overall betterment

Genel iyileştirme

Cümlede kullanım:

International cooperation is a must and a wise move for the overall betterment of all states and of the international system.

(Uluslararası işbirliği, tüm devletlerin ve uluslararası sistemin genel olarak iyileştirilmesi için bir zorunluluk ve akıllıca bir harekettir.)
Translate »