Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

outside the range of

..nin/nın dışında

Cümlede kullanım:

Asymmetrical warfare is defined as threats outside the range of conventional warfare and attacks that are difficult to respond to in kind such as suicide bombings.

(Asimetrik savaş, geleneksel savaşın dışında, ve intihar saldırıları gibi, cevap vermesi zor olan saldırılar olarak olarak tanımlanır.)
Translate »