Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

outcome of summit

Zirve sonucu

Cümlede kullanım:

Through outcome of UN Security Counsil summit, the decision of collective military action may be taken on a case by case basis, and only as a last resort.

(BM Güvenlik Konseyi zirvesinin sonucu olarak, ortak askeri harekat kararı, tek bir olay bazında ve sadece son çare olarak alınabilir.)
Translate »