Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

Ottomanist movement

Osmanlıcılık hareketi

Cümlede kullanım:

The main aim of the Ottomanist movement based on the Ottoman nation is to ensure the unity of the state by giving common rights to the groups with different races, languages and religions within the Ottoman Empire and to prevent the demands and actions of independence.

(Osmanlı ulusuna dayanan Osmanlıcılık Hareketinin temel amacı, Osmanlı İmparatorluğu içinde farklı ırk, dil ve din gruplarına ortak haklar vererek devlet birliğini sağlamak ve bağımsızlık talep ve eylemlerini önlemektir.)
Translate »