Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

Ottomanism

Osmanlıcılık, (siyasi akım)

Cümlede kullanım:

The Mutedil Hürriyetperveran Fırkası was a liberal party founded by some members of parliament in November 1909 and based on Ottomanism. 

(Mutedil Hürriyetperveran Fırkası, Kasım 1909’da bazı milletvekilleri tarafından kurulan ve Osmanlıcılığa dayanan liberal bir partiydi.)
Translate »