Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

orientalism

Oryantalizm, doğu bilimi, şarkiyatçılık

Cümlede kullanım:

Orientalism is the term used by Edward Said to legitimize colonial aggression against marginalized Eastern peoples. 

(Oryantalizm, Edward Said tarafından ötekileştirilmiş Doğu halklarına karşı sömürgeci saldırganlığı meşrulaştırmak için kullanılan bir terimdir.)
Translate »