Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

opponent

Karşıt, muhalif, karşı fikirde olan

Cümlede kullanım:

Opponents of globalization point out that globalization causes growing trade deficits and slow growth as factor damaging emerging economies, consequently, putting more pressure on the weaker ones and potentially paving the way for a total collapse.

(Küreselleşmenin muhalifleri, küreselleşmenin artan ticaret açıklarına ve gelişmekte olan ekonomilere zarar veren faktör olarak
yavaş büyümeye neden olduğunu, bunun sonucunda, zayıf olanlara daha fazla baskı uyguladığını ve potansiyel olarak toplam çöküşün yolunu açtığını belirtiyor.)
Translate »