Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

onshore balancing

Kıyı dengesi

Cümlede kullanım:

In onshore balancing, a great power deploys some of its capacity forward in selected regions of the world to contain a rival.

(Kıyı dengesinde, büyük bir güç, bir rakibi çevrelemek için kapasitesinin bir kısmını dünyanın seçilmiş bölgelerinde yerleştirmesidir.)
Translate »