Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

offshoring

Offshore yapmak, başka bir ülkeye iş taşımak, başka bir ülkede kısmi faaliyette bulunmak

Cümlede kullanım:

Offshoring is the process by which companies undertake some activities at offshore locations instead of in their countries of origin.

(Offshore yapmak, firmaların menşe ülkeleri yerine offshore lokasyonlarda bazı faaliyetlerde bulunduğu süreçtir.)
Translate »