Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

official international reserve assets

Resmi uluslararası rezerv varlıklar.

Cümlede kullanım:

Official international reserve assets are the quasi money assets which are held by government and are accepted in international payments.

(Resmi uluslararası rezerv varlıklar, devletin elinde bulunan ve uluslararası ödemelerde kabul edilen yarı para varlıklardır.)
Translate »