Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

offer curve

Teklif eğrisi.

Cümlede kullanım:

Offer curves give the nation’s offer of quantity of exports and imports. In this respect, it demonstrates the nation’s supply (exports) and demand (imports) offers.

(Teklif eğrileri ülkenin ihracat ve ithalat miktarı teklifini verir. Bu bağlamda, ülkenin arz (ihracat) ve talep (ithalat) tekliflerini gösterir.)
Translate »