Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

occupy the most important place

En önemli yer işgal eder

Cümlede kullanım:

According to the traditional view on security, the military sector and the referent object, the state, occupy the most important place in security studies.

(Geleneksel güvenlik görüşüne göre, askeri camia ve referans nesnesi olan devlet, güvenlik çalışmalarında en önemli yeri işgal etmektedir.)
Translate »