Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

occupation

İşgal

Cümlede kullanım:

The occupation refers to the full and effective control of a foreign national territory by enemy armed forces.

(İşgal, yabancı bir ulusal bölgenin düşman silahlı kuvvetleri tarafından tam ve etkili bir şekilde kontrol edilmesini ifade eder.)
Translate »