Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

nullum crimen sine lege

İngilizcesi “no crime without law” olan “kanunsuz suç olmaz” manasında latince hukuk terimi.

Cümlede kullanım:

According to the term “nullum crimen sine lege”, a person will not be deemed guilty for an act that is not considered a crime in the legislation.

(“Nullum crimen sine lege” terimine göre, bir kişi, mevzuatta suç sayılmayan bir eylemi nedeniyle suçlu sayılamayacaktır.)
Translate »