Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

non tariff restrictions

Tarif dışı engeller.

Cümlede kullanım:

Non-tariff restrictions work to slow the flow of products into a country by increasing the physical and administrative difficulties concerned in importation.

(Tarife dışı kısıtlamalar, ithalatla ilgili fiziksel ve idari zorlukları artırarak ürünlerin ülkeye akışını yavaşlatmaya çalışmaktadır.)
Translate »