Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

non-international armed conflict

Uluslararası olmayan silahlı çatışma

Cümlede kullanım:

Non-international armed conflicts are protracted armed confrontations between governmental armed forces and the forces of one or more-armed groups, or between such groups operating on the territory of a State.

(Uluslararası olmayan silahlı çatışmalar, devletin silahlı kuvvetleri ile bir veya daha fazla silahlı grubun kuvvetleri arasında veya bir Devletin topraklarında faaliyet gösteren bu gruplar arasında uzun süreli silahlı çatışmalardır.)
Translate »