Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

non-aggression

Saldırmazlık

Cümlede kullanım:

Bismarck had signed a nonaggression treaty with Russia to concentrate on other security issues.

(Bismarck, diğer güvenlik meselelerine odaklanmak için Rusya ile bir saldırmazlık antlaşması imzalamıştı.)
Translate »