Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

No Harm Principle

Hiç bir zarar vermeme ilkesi

Cümlede kullanım:

No Harm Principle is associated to prevention principle and deals with the regulation of cross- boundary effects of activities undertaken within the jurisdiction of a state.

(Hiçbir Zarar İlkesi, önleme ilkesi ile ilişkili değildir ve bir devletin yetkisi dahilinde yürütülen faaliyetlerin sınır ötesi etkilerinin düzenlenmesi ile ilgilidir.)
Translate »