Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

no-fly zone

Uçuşa yasak bölge

Cümlede kullanım:

During the 1990s, “no-fly zones” were declared in Iraq, Somalia, Bosnia, Sierra Leone, East Timor and Kosovo.

(1990’larda Irak, Somali, Bosna, Sierra Leone, Doğu Timor ve Kosova’da “uçuşa yasak bölgeler” ilan edildi.)
Translate »