Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

neutrality

Tarafsızlık

Cümlede kullanım:

Neutrality refers to the status of a State that is outside of an international armed conflict. This includes not helping the combatants of the belligerent States. 

(Tarafsızlık, uluslararası bir silahlı çatışmanın dışında olan bir Devletin statüsü anlamına gelir. Bu, savaşan Devletlerin savaşçılarına yardım etmemeyi de içerir.)
Translate »