Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

net foreign investment

Net dış yatırım.

Cümlede kullanım:

Net foreign investment is calculated by subtracting the increase in financial liabilities from the increase in financial assets.

(Net yabancı yatırım, finansal borçlardaki artışın finansal varlıklardaki artıştan çıkarılmasıyla hesaplanır.)
Translate »