Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

neorealism

Neorealizm

Cümlede kullanım:

While classical realism mainly focuses on state leaders and their decisions in international relation; neorealism, by contrast, emphasizes the structure of the international system that is external to the actors

(Klasik realizm, uluslararası ilişkilerde esas olarak devlet liderlerine ve onların kararlarına odaklanırken, neorealizm ise aksine, aktörlerin dışındaki uluslararası sistemin yapısını vurgular.)
Translate »