Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

negative peace

Negatif barış

Cümlede kullanım:

Negative peace focuses on reducing, eliminating, and ending all physical violence as well as war. It is the absence of direct violence.

(Negatif barış, savaşın yanı sıra tüm fiziksel şiddeti azaltmaya, ortadan kaldırmaya ve sona erdirmeye odaklanır. Doğrudan şiddetin olmamasıdır.)
Translate »