Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

natural law moral theory

Doğal hukuk ahlak kuramı.

Cümlede kullanım:

According to natural law moral theory, the moral standards that govern human behavior are, in some sense, objectively derived from the nature of human beings and the nature of the world. 

(Doğal hukuk ahlak kuramına göre, insan davranışını yöneten ahlaki standartlar, bir anlamda, insanların doğasından ve dünyanın doğasından nesnel olarak türetilir.)
Translate »