Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

natural inequality

Doğal eşitsizlik

Cümlede kullanım:

According to conservatism, society is in a natural inequality. 

(Muhafazakâr düşünceye göre toplum doğal bir eşitsizlik içindedir.)
Translate »