Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

NATO

North Atlantic Treaty Organization (NATO), Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü

Cümlede kullanım:

NATO was founded in 1949 by the participation of 12 countries.

The perceived socialist threat became the major factor for the formation of NATO.

(NATO, 1949 yılında 12 ülkenin katılımıyla kuruldu.
Algılanan sosyalist tehdit NATO’nun oluşumu için ana faktör haline gelmişti.)
Translate »