Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

Nationalist Front Government

Milliyetçi Cephe Hükümeti

Cümlede kullanım:

The Nationalist Front Government formed by Süleyman Demirel from 1975 to 1977, was a harbinger of the frontline politics, which would influence both parliament and society.

(1975-1977 yılları arasında Süleyman Demirel tarafından kurulan Milliyetçi Cephesi Hükümeti, hem parlamentoyu hem de toplumu etkileyecek olan cephe politikasının habercisiydi.)
Translate »