Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

nationalism movement

Milliyetçilik hareketi, ulusçuluk akımı

Cümlede kullanım:

Nationalism is one of the most powerful and widespread ideologies that the modern age has created. 

(Milliyetçilik, modern çağın oluşturduğu en güçlü ve yaygın ideolojilerden biridir.)
Translate »