Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

National Pact

Misak-ı Millî, ulusal antlaşma, millî yemin

Cümlede kullanım:

National Pact or National Oath is the set of decisions made by the last term of the Ottoman Parliament and it constitutes a basis for the Treaty of Lausanne.

(Milli Pakt veya Ulusal Yemin, Osmanlı Parlamentosunun son döneminde alınan kararlar dizinidir ve Lozan Antlaşması’na temel teşkil eder.)
Translate »