Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

National Judicial Network Project

Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP)

Cümlede kullanım:

The National Judicial Network Project (UYAP) is a management information system which fully automates the judiciary and judicial support units, using all the necessary modern technological improvements.

(Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP), gerekli tüm modern teknolojik gelişmeleri kullanarak yargı ve yargı destek birimlerini tamamen otomatikleştiren bir yönetim bilgi sistemidir.)
Translate »