Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

national air space

Ulusal hava sahası

Cümlede kullanım:

National air space is defined as the air space above the national territory and territorial waters.

(Ulusal hava sahası, ulusal bölge ve bölgesel suların üzerindeki hava alanı olarak tanımlanmaktadır.)
Translate »