Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

nation

Millet, ulus

Cümlede kullanım:

Nation is a collection of people bound together by shared values and traditions, a common language, religion and history, and usually occupying the same geographical area.

(Ulus, paylaşılan değerler ve gelenekler, ortak bir dil, din ve tarih ile birbirine bağlı ve genellikle aynı coğrafi bölgeyi işgal eden insanlar topluluğudur.)
Translate »