Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

mutually assured destruction

Karşılıklı garantili yıkım

Cümlede kullanım:

Nuclear weapons and mutually assured destruction (MAD) weaken the deterrent effect.

Because it is impossible to use predominant force against a nuclear-capable aggressor.

(Nükleer silahlar ve karşılıklı yıkım (MAD) caydırıcı etkiyi zayıflatır.
Çünkü nükleer imkanı olan bir saldırgana karşı baskın güç kullanmak imkansızdır.)
Translate »