Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

multinational corporations (MNCs)

Çok uluslu şirketler

Cümlede kullanım:

Multinational corporations establish market monopolies by undercutting smaller businesses.

(Çok uluslu şirketler daha küçük işletmeleri altüst ederek piyasa tekelleri oluştururlar.)
Translate »