Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

multifaceted phenomenon

çok yönlü olgu, çok yönlü kavram

Cümlede kullanım:

Globalization is a multifaceted phenomenon.

(Küreselleşme çok yönlü bir olgudur.)
Translate »